Voorwaarden/Terms

Vestigingsadres Amazone Bijoux:                                                                                                   

Marinus Bolkplein 27

3067 AK Rotterdam/Holland

Tel.: ++31(0)102096714 / ++31(0)104215228     

Email Amazone Bijoux:  klantenservice@amazonebijoux.nl
Email YAYA/Rotterdam: yayaservice@amazonebijoux.nl

Ingeschreven Kamer van Koophandel Rotterdam nr. 24088455

B.T.W. nr. NL801533922B01  
                   

Artikel 1. Algemeen:  Amazone Bijoux levert aan consumenten in Nederland en daarbuiten.         

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aangeboden artikelen in de online shop van Amazone Bijoux.  Het minimum te besteden bedrag in deze shop bedraagt 6.95 euro, het maximum te besteden bedrag in deze shop bedraagt 5000 euro.  Wanneer de bestelling daadwerkelijk gedaan wordt, dient de koper in het afrekenpagina de leveringsvoorwaarden goed te keuren, door deze aan te klikken, de voorwaarden worden elektronisch met de orderbevestiging meegezonden. De leveringsvoorwaarden en het Privacy Statement kunnen vooraf worden ingezien op de pagina "informatie".

 

Artikel 2. Prijzen:  alle in deze online shop vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De koper uit een Land van de Europese Unie betaalt het artikel inclusief de BTW. De koper uit een niet Europees Unie land, en een koper buiten Europa betalen geen BTW.  In het afrekenpagina wordt de totaalprijs van de bestelling inclusief B.T.W  (indien van toepassing) en de verzendkosten getoond.

 

Artikel 3. Levering / levertijd:  bestelde artikelen worden uit voorraad geleverd en zullen na ontvangst van de betaling zo spoedig mogelijk per TNT Post binnen dertig dagen worden toegestuurd.  Wanneer een artikel niet op voorraad is of niet binnen dertig dagen kan worden geleverd, wordt de klant hiervan binnen 1 maand geïnformeerd en de mogelijkheid geboden de bestelling kosteloos te annuleren.

 

Artikel 4. Verzendkosten Nederland:  de koper betaalt voor elke order ongeacht het aantal artikelen € 3.95. 
Bij verzending onder rembours is het aankoopbedrag maximaal 500 euro de verzendkosten zijn € 20.00 ongeacht het aantal artikelen. 
Afhalen bij de winkel in Rotterdam is gratis.

                                                                          

Artikel 5. Verzendkosten Europa: de koper minimaal 14.65 euro en maximaal 26.80euro afhankelijk van het aankoop bedrag, en het bestemmingsland. Rembourszendingen zijn niet mogelijk bij verzending buiten Nederland.

 

Artikel 6. Verzendkosten alle overige landen: voor alle zendingen zijn de kosten een vast bedrag van 31.80 euro. Rembourszendingen zijn niet mogelijke bij verzending buiten Nederland.

 

Artikel 7. Retour policy:  wanneer het gekochte artikel niet aan de verwachting voldoet, kan de koper het artikel binnen 14 dagen na ontvangst retour sturen, hierna is de koop definitief, voorwaarde is wel dat het artikel in de originele verpakking, voorzien is van de bijbehorende labels, en in ongeschonden- en ongebruikte staat retour ontvangen wordt door de verkoper.  Uitzondering hier op zijn afgeprijsde artikelen, kousen en oorbellen deze kunnen om hygiënische redenen niet worden geretourneerd. Speciaal bestelde of geproduceerde artikelen op verzoek van de koper kunnen eveneens niet worden geretourneerd.   Wanneer de koper gebruik maakt van het retourrecht, verplicht de koper zich het artikel deugdelijk te verpakken en franco aan de verkoper toe te sturen. Nadat de verkoper het artikel in ongeschonden- en originele staat heeft ontvangen, zal de verkoper het gehele aankoopbedrag zoals vermeld staat op de meegeleverde factuur, overmaken binnen dertig dagen op een door de koper te noemen banknummer.

Retourzendingen moeten per email worden aangemeld bij de klantenservice, waarna de koper een retourformulier terug ontvangt per email, dit formulier dient te worden ingevuld en bij de retourzending worden bijgesloten.

 

Artikel 8. Kwaliteit:  bijouterieën van Amazone Bijoux zijn van zeer hoogwaardige kwaliteit en nikkelvrij. Amazone Bijoux kan niet garanderen dat de kleuren gelijk zijn aan de weergave op de monitor van de koper.  Wanneer binnen in redelijke periode blijkt, dat de koper een verkeerd of gebrekkig artikel heeft ontvangen, dient dit binnen bekwame tijd na ontdekking  te worden gemeld bij Amazone Bijoux, de koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk of per email te melden bij de klantenservice van Amazone Bijoux.

  

Artikel 9. Garantie:  wanneer er voor een artikel fabrieksgarantie is, zal dit altijd d.m.v. een garantiebewijs bij het artikel worden bijgesloten.

 

Artikel 10. Veilig betalen:  betalingen die u met een creditkaart of via iDEAL doet bij het afrekenen in de online shop van Amazone Bijoux, worden verwerkt door BetaalPlaza SANTU, hierdoor bent u ervan verzekerd dat uw betaling veilig geschiedt en dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor anderen.  PayPal betalingen gaan rechtstreeks via PayPal.

 

Artikel 10a Vooruit betalen en/of  rembours:  wanneer u afrekent d.m.v. vooruit betalen, moet het aankoopbedrag binnen 5 werkdagen zijn bijgeschreven op IBAN:  NL66 INGB 0007 956518    t.n.v. Amazone Bijoux te Rotterdam o.v. van het order/bestelnummer.  Wanneer de koper kiest voor rembourszending zijn hiervoor 11 euro extra verzendkosten verschuldigd.

 

Artikel 10b.  Elektronische orderverwerking: alle orders worden veilig verwerkt via het orderverwerkingsbedrijf SANTU.

 

Artikel 11. Klachtenregeling: klachten worden binnen 30 dagen afgehandeld, als dit niet lukt wordt de koper van de vertragingsduur op de hoogte gesteld.

De  koper richt zich bij voorkeur met een klacht bij Amazone Bijoux per email.

Per email: klachten@amazonebijoux.nl     Per telefoon: 0031(0)102096714        

Bezoekadres: Marinus Bolkplein 27, 3067 AK Rotterdam/Holland, tel: 0031(0)104215228

 

Artikel 12. Toepasselijk recht:  op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

  

                             

Terms and Conditions

These standard terms and conditions have been filed at the Chamber of Commerce in Rotterdam. (last changed dd. 08-02-2014)

Article 1. General: These standard terms and conditions apply to the articles offered for sale in Amazone Bijoux's online shop. The minimum amount to be spent in this shop is 6.95 euro, the maximum amount to be spent in this shop is 5000 euro.

Article 2. Prices: All the prices quoted in this online shop are inclusive of VAT and are exclusive of forwarding charges. A buyer who resides in a country of the European Union pays for the article including VAT. Buyers from countries outside the European Union do not pay VAT.

Article 3. Delivery / delivery time: Articles ordered by you will be sent to you as quickly as possible by TNT Post, within thirty days, after receipt of payment.

Article 4. Shipping costs in the Netherlands: For all orders € 4.95. Picking up in store Rotterdam is free.

Article 5. Shipping costs in Europe: For shipment to most countries in Europe the buyer will pay a minimum amount of 14.65 euro, with a maximum of 26.80 euro, depending on the purchase price and the country of destination.

Article 6. Shipping costs to all other countries: For all shipments the costs are a fixed amount of 31.80 euro.

Article 7. Return policy: If the purchased article does not meet the buyer's expectations, the buyer may return the article within 14 days after receipt, however, the article must be returned in its original packing, with the corresponding labels, and in an undamaged and unused state. For hygienic reasons earrings are excluded from this arrangement and cannot be returned, special priced articles cannot be returned also. If the buyer makes use of the right to return the goods, the buyer is obliged to pack the article properly and to return it postage paid to the vendor. After the articles have been received by the vendor in an undamaged and original state the vendor will remit the purchase price exclusive of the shipping costs into a bank account to be stated by the buyer, within fourteen days. Return shipments must be reported to customer service by e-mail, after which the buyer will receive a return form by e-mail; this form must be completed and enclosed in the return shipment.

Article 8. Quality: Amazone Bijoux's jewellery is of high quality and is nickel free. Amazone Bijoux cannot guarantee that the colours are equal to the representation on the buyer's computer screen.

Article 9. Guarantee: If there is a manufacturer's warranty for an article, it will always be enclosed with the article in the form of a guarantee certificate.

Article 10. Safe payment: All creditcard payments or iDEAL payments made by you in Amazone Bijoux's online shop will be processed by BetaalPlaza SANTU; this will ensure safe payment and your personal information will not be accessible to other parties.

Article 10a Pay without credit card: make payment to IBAN: NL66 INGB 0007 956518 from Amazone Bijoux, must arrive within 5 days on the account from Amazone Bijoux. Do not forget to give with the payment your order number.

end